Sejarah Nagari


 

  • Sejarah Nagari Ampuan Lumpo

 

Biriak-biriak tabang kasamak, dari samak tabang kahalaman, dihalaman mamakan padi, dari niniak turun kamamak, dari mamak ka kamanakan, baitu juo sampai kini.

                   Anak urang talang batagak, baniah basuluah batang padi, balun badusunak Bataratak, alun bakoto banagari.

Bapandam bapakuburan, nan basasok bajarami, kok jauah dapek ditunjuakkan, kok dakek dapek dihampiri.

          Anak urang dimandi angin, pai kapasa ampek angkek, lai basuri bak Sipasin, lai bajajak nan di akiak.

 

Sebelum berdirinya Nagari Ampuan Lumpo ini, Ampuan Lumpo masih bagian dari Pemerintahan Nagari Lumpo . Berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No. 8 Tahun 2007 tentang pemerintahan Nagari , sesuai dengan pasal 1,2,3,4,5 pada Kabupaten Pesisir selatan No. 08 tahun 2007, sebuah Pemerintah Nagari yang memenuhi ketentuan dan syarat yang dapat di lakukan pemebentukan Pemerintahan Nagari baru atau pemekaran atas aspirasi dan prakarsa masyarakat Nagari yang bersangkutan berdasarkan musyawarah dengan tujuan untuk menyelenggarakan Pemerintahan secara lebuh berdayaguna dan berhasil guna dalam pelayanan Pemerintahan kepada masyarakat.

Dengan adanya peluang pemekaran Nagari tersebut, maka tokoh- tokoh Masyarakat Lumpo bersama- sama dengan seluruh elemen masyarakat berjuang untuk mewujudkan sebuah Pemerintahan Nagari di Lumpo. Dengan Rahmat Allah SWT dan berkat perjuangan bersama maka Pemerintahan Nagari  Lumpo di mekarkan menjadi 11 Nagari yang salah satunya Pemerintahan Nagari Ampuan Lumpo yang berdasarkan pada peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No. 09 Tahun 2009 tentang pembentukan Nagari Ampuan Lumpo.

Dengan lahirnya perda provinsi Sumatera Barat nomor :09 tahun 2000 tentang pokok-pokok pemerintahan Nagari serta ditindak lanjuti dengan Perda Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 17 tahun 2001 tentang pokok-pokok pemerintahan Nagari (yang di perbaharui melalu perda Kabupaten Pesisir Selatan nomor : 08 tahun 2007), maka berubahlah bentuk pemerintahan terendah di Provinsi Sumatera Barat dari pemerintah Desa menjadi Pemerintahan Nagari.

            Dengan melewati berbagai hal/proses pemekaran yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dari mulai penentuan nama Nagari, pembagian wilayah, pembagian kekayaan Nagari. Akhirnya pada bulan November 2011 dilaksanakan pemilihan Wali Nagari serentak Kabupaten Pesisir Selatan, salah satu Nagari yang ikut pemilihan ada;ah Nagari Ampuan Lumpo. Pada tanggal 7 Februari 2012 dilantilah Wali Nagari hasil dari pemilihan secara langsung yang dilaksanakan di Kantor Camat IV JUrai, maka semenjak itulah Ampuan Lumpo menjadi Nagari Ampuan Lumpo.

 

 

 


CommentsKirim Komentar